Ve spolupráci s pojišťovnou UNIQA a.s. Vám ke všem zájezdům, které nemají pojištění v ceně, nabízíme 2 výhodné balíčky.

1.pojištění léčebných výloh (LV) – cena 17 Kč/osobu/den

2. komplexní cestovní pojištění (KPC) na cesty a pobyt – 30 Kč/osobu/den


ZÁROVEŇ JE MOŽNO SE POJISTIT i COVID (karanténa v destinaci a náhradní doprava do ČR) - cena je 30 Kč/os./den

 


Přehled výší pojistných částek

LV

KCP

Pojištění LV a asistenční služba – max. plnění

5.000.000 Kč

5.000.000 Kč

Součástí pojištění asistenčních služeb jsou:

 • Náklady na repatriaci pojištěného

 • Náklady na repatriaci tělesných ostatků pojištěného

 • Náklady na vyslání opatrovníka

 • Náklady na předčasný návrat z pojištěné cesty

 • Náklady vzniklé zmeškáním dopravního prostředku

 • Náklady na právní nemoc v zahraničí vč. jejího zprostředkování

 • Náklady, vzniklé ztrátou cestovních dokladů

 • Zachraňovací náklady

 • Odškodnění v případě zadržení pojištěného při únosu letadla nebo busu

 • Zprostředkování finanční pomoci pojištěnému

 • Náklady vzniklé zpožděním zavazadel

 • Náklady vzniklé zpožděním letu


do max.výše

do max.výše

100.000 Kč

100.000 Kč

100.000 Kč

100.000 Kč

100.000 Kč

1.500.000 Kč

100.000 Kč


do max.výše

do max.výše

100.000 Kč

100.000 Kč

100.000 Kč

100.000 Kč

100.000 Kč

1.500.000 Kč

100.000 Kč

100.000 Kč

5.000 Kč

5.000 Kč

Úrazové pojištění – smrt následkem úrazu


150.000 Kč

Úrazové pojištění – trvalé následky úrazu


300.000 Kč

Úrazové pojištění – nemocniční odškodné ( hospitalizace úraz + nemoc v zahraničí)


300 Kč/den

Pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví a věci 3.osoby


1.000.000 Kč

Pojištění zavazadel


15.000 Kč max.5.000/ ks

Pojištění stornovacích poplatků (80% max. do výše)


15.000 Kč

Pojištění nevyužité dovolené


15.000 Kč


Komplexní cestovní pojištění (KPC) na cesty a pobyt je možno uzavřít pouze při sepsání přihlášky.

Pojištění léčebných výloh (LV) je možno uzavřít kdykoliv před odjezdem na zájezd.