Pro rok 2019 platí stejný slevový program jako v minulých letech a to tak, že slevy za včasný nákup jsou uvedeny u každého programu, s tím, že je uvedena výše slevy v % nebo Kč a zároveň je uveden termín, do kdy je sleva platná. Podmínkou pro přiznání uvedené slevy je úhrada zálohy 50 % z ceny zájezdu, při označení výše slevy:  * je podmínkou 100% úhrada ceny zájezdu do uvedeného termínu.  

Příklad  1.       10%   do 31.01. *                  Příklad 2.  5% do 28.02.

NEAN TOUR – logo u zájezdu o
značuje zájezdy, jejichž pořadatelem je přímo CK NEAN TOUR.

SENIORSKÁ SLEVA
200 Kč – pro účastníky zájezdu starší 60 let, pokud je nástup na zájezd do 15. 06. a od 07.09. 2019 včetně  při ubytování v hotelu, 100 Kč -  pro účastníky zájezdu starší 60 let, pokud je nástup na zájezd do 15. 06. a od 07.09.2019  při ubytování v APT, seniorská sleva platí jen pro zájezdy CK NEAN TOUR.

SLEVA PRO SKUPINY
Dovolená s přáteli může pro Vás znamenat nižší cenu a větší zábavu. Cestujete-li s přáteli ve větší skupině, cenu Vám uděláme přímo na míru po domluvě.

WWW. SLEVA
Při objednání zájezdu přes internet na www.neantour.cz,  po skončení slev za včasný nákup, poskytneme slevu 200 Kč na dospělou platící osobu při ubytování v hotelu na 1.a 2. lůžku, 400 Kč na APT při ubytování v apartmánu, pokud je cena APT vyšší než 8000 Kč a  300 Kč, pokud je cena APT nižší než 8000 Kč. 
Slevy se nesčítají se slevami za včasný nákup, vždy se uplatňuje sleva, která je pro klienta výhodnější

GARANCE CENY
Pokud uhradíte při přihlášení se na zájezd celkovou cenu zájezdu, garantujeme Vám neměnnost této ceny, i přes případný vyšší kursový pokles CZK nebo zvýšení cen pohonných hmot 

DÍTĚ ZDARMA 
 
U  zájezdů pořádaných CK NEAN TOUR, kde je uvedeno dítě zdarma (platí v doprovodu 2 plně platících osob), má dítě lůžko i stravování zcela zdarma. Platí povinný administrativní poplatek 250 Kč. Udaná horní věková hranice znamená, že dítě nesmí v době konání zájezdu tuto hranici dosáhnout.

HIT       
U takto označených zájezdů doporučujeme včasnou rezervaci.  Jedná se o zájezdy rychle vyprodané.

ZÁKONNÉ POJIŠTĚNÍ
Všechny zájezdy pořádané cestovní kanceláří NEAN TOUR jsou pojištěni dle zákona č. 159/99 Sb. proti úpadku.
Všeobecné smluvní podmínky CK NEAN TOUR jsou nedílnou součástí potvrzení o zájezdu.b. proti úpadku.
Všeobecné smluvní podmínky CK NEAN TOUR jsou nedílnou součástí potvrzení o zájezdu.