Pro rok 2022 platí  podobný systém slev jako v minulých letech a to tak, že slevy za včasný nákup jsou uvedeny u každého programu, s tím, že je uvedena výše slevy v % nebo její omezení v Kč a zároveň je uveden termín, do kdy je sleva platná. Podmínkou pro přiznání uvedené slevy je úhrada zálohy 50 % z ceny zájezdu

Příklad:          8 %   do 31.01.               8 %   do 31.01 (max 1000 Kč)
                       5 %   do 28.02.               5 %   do 28.02. (max. 500 Kč)

                   

NEAN TOUR – logo u zájezdu, označuje zájezdy, jejichž pořadatelem je přímo CK NEAN TOUR.

SENIORSKÁ SLEVA
200 Kč – pro účastníky zájezdu starší 60 let, pokud je nástup na zájezd do 13. 06. a od 05.09. 2020 včetně  při ubytování v hotelu, 100 Kč -  pro účastníky zájezdu starší 60 let, pokud je nástup na zájezd do 13. 06. a od 05.09.2020 při ubytování v APT
seniorská sleva platí jen pro zájezdy pořádané CK NEAN TOUR.

SLEVA PRO SKUPINY
Dovolená s přáteli může pro Vás znamenat nižší cenu a větší zábavu. Cestujete-li s přáteli ve větší skupině, cenu Vám uděláme přímo na míru po domluvě.

WWW. SLEVA
Při objednání zájezdu přes email i po skončení slev za včasný nákup, poskytneme slevu 200 Kč na dospělou platící osobu při ubytování v hotelu na 1.a 2. lůžku500 Kč na APT při ubytování v apartmánu, pokud je cena APT vyšší než 8000 Kč a  300 Kč, pokud je cena APT nižší než 8000 Kč. Slevy se nesčítají se slevami za včasný nákup, vždy se uplatňuje sleva, která je pro klienta výhodnější, platí pouze na zájezdy organizované CK NEAN TOUR.

GARANCE CENY
Pokud uhradíte při přihlášení se na zájezd celkovou cenu zájezdu, garantujeme Vám neměnnost této ceny, i přes případný vyšší kursový pokles CZK nebo zvýšení cen pohonných hmot 


DÍTĚ ZDARMA  
U  zájezdů pořádaných CK NEAN TOUR, kde je uvedeno dítě zdarma (platí v doprovodu 2 plně platících osob), má dítě lůžko i stravování zcela zdarma. Platí povinný administrativní poplatek 250 Kč. Udaná horní věková hranice znamená, že dítě nesmí v době konání zájezdu tuto hranici dosáhnout. 

HIT                                                    
U takto označených zájezdů doporučujeme včasnou rezervaci.  Jedná se o zájezdy rychle vyprodané.

ZÁKONNÉ POJIŠTĚNÍ
Všechny zájezdy pořádané cestovní kanceláří NEAN TOUR jsou pojištěni dle zákona č. 159/99 Sb. proti úpadku.
Všeobecné smluvní podmínky CK NEAN TOUR jsou nedílnou součástí potvrzení o zájezdu.