Perly polského severu

Sdílej na zeď

 

sleva 8% do 31.01. 
        6% do 29.02. 


Přijměte pozvání k našim severním sousedům, do míst, která byla dříve oblíbeným cílem českých turistů a kam se zase začínáme vracet nejen za poznáním a blízkou historií, ale i za odpočinkem a krásnou přírodou. Navštívíme nejen Mazurská jezera, Gdaňsk, pobřeží Baltského moře, ale i známé Sopoty. 

Program:
1. den: odjezd z ČR ve večerních hodinách

2. den: v ranních hodinách příjezd do oblasti Mazurských jezer, která je právem považována za jeden z přírodních skvostů Polska (okolo 2 000 jezer propojených soustavou kanálů a říček), plavba jezerní krajinou, dále přejezd do nedaleké vesničky Gierłoż, kde se nachází proslulé „Hitlerovo Vlčí doupě“ (komplex bunkrů, kde Hitler za 2. sv. v. strávil přes 850 dní), zastávka u poutní baziliky Święta Lipka, ve které se nacházejí ojedinělé pohyblivé varhany z r. 1712, ubytování

3. den: po snídani prohlídka hradu Lidzbark Warmiński (jednoho z nejlépe dochovaných pruských hradů), poté se vydáme do přístavního města Frombork nad Viselským zálivem. Návštěva katedrály Nanebevzetí P. Marie (známá svou akustikou) a kostela sv. Ondřeje, ve kterém je pohřben Mikuláš Kopernik. Prohlídka města Gdaňsk, ubytování. Podvečerní procházka historickým městem ležícím na pobřeží Baltského moře obklopeným přístavem i plážemi (Dlouhý trh, Neptunova fontána, radnice se zvonkohrou, apod.). Možnost večeře.

4. den: snídaně, Sopoty – ranní procházka kolem přístavního mola. Odjezd na hrad Malbork (UNESCO), považoveném za největší gotickou cihlovou stavbu na světě (cca 3hodinová prohlídka, při níž se seznámíme se životem křižáků a zhlédneme ojedinělou expozici jantaru). Na závěr dne krátká fotopauza u dalšího z křižáckých hradů – Kwidzin. Ubytování.

5. den: snídaně, návštěva města Toruň (UNESCO) s výborně zachovalým středověkým středem města, tajemnými uličkami, proslulé sladkými perníkovými dobrotami i pomníkem nejslavnějšího rodáka – Mikuláše Koperníka. Odpoledne návštěva novogotického zámku Kornik, který je považován za jeden z nejkrásnějších v Polsku – zámek obklopuje 40 hektarové arboretum – největší a nejstarší v Polsku; krátká večerní procházka městem Poznaň s nejstarší polskou katedrálou (katedrála sv. Petra a Pavla), možnost individuální večeře, odjezd do ČR

6. den: příjezd do ČR v ranních hodinách, výstup dle nástupních míst


 


Níže na stránce naleznete volné termíny a cenu zájezdu.
CENÍK
cena za osobu
12.08.-17.08.6.690Objednat

cena zahrnuje: 3 noci v hotelích ***, 3x snídani, dopravu busem, průvodce

cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění: + 156 Kč, 1/1 pokoj: + 2100

Doporučené vstupné: cca 210 PLN
Nástupní místa: Praha, Benešov, Votice, Tábor, Písek, České Budějovice, Hradec Králové, Náchod
Minimální počet klientů pro uskutečnění zájezdu: 38