Velký okruh Arménie a Gruzie 2020

Sdílej na zeď

To nejlepší ze zemí skvělého koňaku, velký poznávací okruh za nádhernou přírodou, fascinujícími historickými památkami, přátelskými lidmi, skvělým jídlem a vínem
(Jerevan, chrám Garni s římskými lázněmi, klášter Geghard, klášter Khorvirap, výhled na Ararat, údolí Tsaghkadzor, jezero Sevan a Sevanavank, Tbilisi, klášter Bodbe, Kakheti, Sighnaghi, Telavi, akademie Ikalto, klášter Alaverdi, Mtskheta, Svetitskhoveli….)

Program zájezdu:

1. den: odlet do Arménie s jedním přestupem v Evropě, přílet do Jerevanu, transfer do hotelu, odpolední okružní jízda městem a prohlídka nejkrásnějších míst tohoto starobylého centra Arménie. Prohlídka města s průvodcem nás zavede k Matenadaranu - jedna ze světově nejproslulejších starověkých knihoven, která se pyšní nádhernými exponáty starověké literatury, ale také překrásnými miniaturními freskami... Prohlídka parku „Vítězství“ s výhledem na celé město se sochami Davida a Matky Arménie, „Kaskádový komplex“, budova státní opery. Závěrem ochutnáme  pravý arménský koňak v palírně ArArAt Brandy, která produkuje skvělý koňak již od roku 1887... Cestou zpět do hotelu procházka po Severním bulváru a náměstí Republiky a prohlídka zpívající fontány. Nocleh.

2. den: po snídani odjezd do podhůří Araratu. Cestou zastávka na fotografie u oblouku Charents s nádherným výhledem na Ararat. Prohlídka chrámu Garni z prvního století a je zasvěcen bohu slunce. Chrám se stal od roku 301, kdy Arménie přestoupila na křesťanství, letním sídlem králů, a proto můžeme v blízkosti chrámu obdivovat pozůstatky královského paláce, zejména nádhernou dochovanou mozaiku královských koupelí. Poté se přesuneme k nádhernému rituálu pečení Arménského chleba zvaného Lavash (rituál zapsán v roce 2014 do UNESCO). Odpoledne budeme trávit v dalším architektonickém skvostu Arménie - ve středověkém klášteře Geghard (UNESCO), který je snad nejkrásnějším příkladem arménské středověké architektury 12. století. Večer návrat do Jerevanu do našeho hotelu a nocleh.

3. den: po snídani se vydáme do Ashtarak, přímo pod horu Ararat ke klášteru Khor Virap, který je nejvýznamnějším poutním místem Arménie. Na tomto místě byl uvězněn Sv. Gregory na konci třetího století a o 14. století později zde byl vystavěn skvostný klášter s nejkrásnějšími výhledy na Ararat. Poté se přesuneme do městečka Alidzor odkud se vydáme ke kostelu Noravank (sídlo středověkých arménských umělců) a budeme pokračovat k architektonickému skvostu oblasti - klášteruTatev, který býval nejbohatším středověkým klášterem v Arménii. Nepřekonatelná pevnost Tatev byla důležitým náboženským centrem, ale také strategickým místem královské dynastie Syunik s několika tajnými podzemními cestami. Cestu je možno absolvovat pěšky nebo lanovkou. Návrat do hotelu, nocleh.

 

4. den: po snídani se vydáme na další putování, tentokráte do údolí květů k městu Tsaghkadzor, které je nejslavnějším arménským zimním střediskem ve východní části Teghenských hor. Z lanovky budeme mít nejlepší výhled na nádhernou přírodu plnou zeleně, alpských květů a vrcholky okolních hor. Dalším programem tohoto dne bude prohlídka kláštera Kecharis a cesta k nejdelšímu Kavkazskému vulkanickému jezeru Sevan, které leží v nadmořské výšce 1.900 m n.m. chráněné vrcholky hor vyššími než 3.000 m n.m. Na břehu jezera budeme odpoledne obdivovat klášter Sevanavank z roku 874, který byl vystavěn na počest královy dcery Mariam. Večer návrat do hotelu, nocleh.

5. den: volný den v Jerevanu k odpočinku, nákupům, návštěvě muzeí, galerií či jen lenošivému toulání překrásným historickým centrem města

6. den: po snídani se přepravíme na Arménsko – Gruzínskou hranici do Bagratashenu. Odtud budeme pokračovat do hlavního města Gruzie do Tbilisi, kde se ubytujeme a večer si prohlédneme nejkrásnější místa historického centra města s památkami sahajícími až do 5. století na březích řeky Mtkvari. Navštívíme a nejmalebnější čtvrť města – Metekhi s kostelem, prohlédneme také katedrálu Sioni, baziliku Anchiskhati, odkud se dostaneme pohodlně lanovkou na pevnost Narikala ze 4. století, která dominuje celému městu. Cestou zpět na hotel pak spatříme ještě sirné lázně s termálními prameny a skleněný most. Ubytování ve Tbilisi.

7. den: snídaniě, odjezd do regionu Kakheti, který je světově proslulý výrobou prvotřídního vína. Navštívíme klášter Bodbe. Odpoledne přejezd do Sighnaghi, malého městečka s neopakovatelným panorama Kavkazských velikánů, které je živým skanzenem historických měst této oblasti (zděné domečky s tradičními visutými balkóny a kapličkami na střechách domů). Údolím Alazani se k večeru dostaneme do Telavi, ubytování a nocleh.

 

8. den: po snídani se vypravíme k prohlídce vyhlášeného kláštera Ikalto, který založil již v 6. století jeden z tzv. Třinácti asyrských otců – křesťanských duchovních, kteří přišli na území Gruzie. V klášteře byla později církevní vysoká škola, která patřila ve středověku k nejlepším vzdělávacím zařízením světa. Odpoledne nenecháme odpočívat naše fotoaparáty cestou krásnou přírodou a zejména při příjezdu k malebnému klášteru Alaverdi ze 6. století s katedrálou, která pochází ze století jedenáctého. Večer se vrátíme do Tbilisi k noclehu v námi již známém hotelu.

9. den: po snídani nás v závěru zájezdu čeká to nejkrásnější co Gruzie nabízí. Vydáme se totiž do Mtskhety, které bylo ve středověku hlavním městem země, jeho náboženským i kulturním centrem (UNESCO). Navštívíme klášter Jvari ze 6. století, který dominuje městu a řece Aragvi i katedrálu Svetitskhoveli, která je známá tím, že je zde pohřbena část Ježíšova roucha. Křivolaké kamenné uličky města plné obchůdků se suvenýry a kavárničkami nás zajisté zlákají k posezení u dobrého oběda, kávy či čaje. Odpoledne se vrátíme do Tbilisi a navštívíme muzeum Simon Janashia, katedrálu Sameba a tradiční bazar Dry bridgevernissage, kde můžeme nakoupit řadu ručně vyráběných suvenýrů, drobných šperků apod. Poslední nocleh v Tbilisi.

10. den: po snídani transfer na letiště a odlet do Prahy

 


Níže na stránce naleznete volné termíny a cenu zájezdu.
CENÍK
cena za osobu
17.05.-26.05.35.990Objednat
27.09.-06.10.35.990Objednat

cena zahrnuje: leteckou přepravu Praha – Jerevan, Tbilisi – Praha včetně odbaveného zavazadla, letištní taxy a příplatky, transfery klimatizovaným mikrobusem, 9 x ubytování ve dvoulůžkových pokojích v hotelích kat. 3*/4*, 9 x snídani, služby česky nebo slovensky hovořícího místního průvodce v průběhu pobytu v Arménii a Gruzii, pojištění CK proti úpadku, vstupy do navštívených objektů

cena nezahrnuje: komplexní pojištění léčebných výloh v zahraničí: + 990 Kč, 1/1 pokoj: + 4990 Kč, lanovka Tsaghkadzor: + cca 5 USD za osobu za oba směry, obědy, večeře, spropitné...